psikolojik danışma merkezleri

Sağlık Bakanlığının yeni yönetmeliği psikolog ve klinik psikolog iş ve görev tanımları Resmi Gazete'de 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanmıştır: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf

Ayrıca bknz  TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN  Ek Madde 13 (http://www.mevzuat.gov.trMevzuatMetin/1.3.1219.pdf  sayfa 15).

Psikologlara ait danışma merkezleri ile ilgili bilgiler bu sayfada yayınlanabilir. Bilgi için Engin Arık ile iletişime geçiniz. enginarik@enginarik.com

Comments