yayınlar‎ > ‎

kitaplar

bu bölümde....

.Bütün YazarlarYıl.Yayının başlığı.Yayınlanan yer
Akgün, S. & Araz, A. 2010Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz çatışma çözümü eğitim programı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. (ISBN: 978-605-395-305-0)
Aksu-Koç, A.1996Frames of mind through narrative discourse. D. I. Slobin, J. Gerhardt, A., Kyratsiz, & J. Guo (Eds.), Social Interaction, Social Context, and Language: Essays in Honor of Susan Ervin-Tripp, pp. 309-328. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Aksu-Koç, A.1994Development of linguistic forms: Turkish. R. Berman and D. Slobin (Eds.), Relating Events in Narrative: A crosslinguistic developmental study. Erlbaum.
Aksu-Koç, A.1988The Acquisition of Aspect and Modality. Cambridge University Press.
Albarracín, D., Johnson, B. T., Zanna, M. P., & Kumkale, G. T.2005Attitudes: Introduction and scope.D. Albarracín, B. T., Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 3-19). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Altın, M.2007Çocukluk Travması, Kadın Terapist ve Dalgaların Prensi Faruk Gençöz (Der.), Psinema: Sinemada Psikolojik Bozukluklar ve Sinematerapi içinde (Sayfa: 183-207). Hayat Yayıncılık: Ankara, 2007.
Araz, A.2005Kişiler arası ilişkilerde benlik sunumu. Varlık Yayınları, İstanbul. (ISBN: 975-434-292-X)
Arik, E.baskıdaGeçmişten geleceğe Türk İşaret Dili araştırmaları.E. Arik (ed.), Türk İşaret Dili Araştırmaları.
Arik, E.baskıdaTürk İşaret Dili’nde mekansal dil.E. Arik (ed.), Türk İşaret Dili Araştırmaları.
Arik, E.baskıdaTürk İşaret Dili Araştırmaları [Research on Turkish Sign Language].Koç Üniversitesi Yayınları
Arik, E. (der.)baskıdaNew research into language education.MacroWorld Publishing.
Arik, E.2013Introduction: Previous and Current Research on Turkish Sign Language (TİD).E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.1-17).
Arik, E.2013Location and existence in Turkish from an experimental linguistic perspective.E. Arik (Ed.), New research into applied linguistics and language learning (pp.1-12).
Arik, E.2013Locative constructions in Tigrinya.E. Arik (Ed.), New research into applied linguistics and language learning (pp.171-184).
Arik, E.2013Introduction.E. Arik (Ed.), New research into applied linguistics and language learning (pp.I-III).
Arik, E. (der.)2013New research into applied linguistics and language learning.MacroWorld Publishing.
Arik, E. (der.)2013Current directions in Turkish Sign Language research.Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
Arik, E.2010A crosslinguistic study of the language of space: Sign and spoken languages.Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
Arik, E.2008Locative constructions in Turkish Sign Language (TID).R. M. de Quadros (Ed.), Sign Languages: spinning and unraveling the past, present, and future. TISLR9, the Theoretical Issues in Sign Languages Research Conference (pp. 15-31). Petropolis/RJ, Brazil: Editorar Arara Azul.
Arslan, S.2007Bölüm Çevirisi, Frances Cherry, ‘Lost in Translation’.E. Aslıtürk & S. Batur (der.), Muzaffer Şerif’ten Muzafer Sherif’e. Muzafer Sherif’in 100. Doğum Yılına Armağan,241-257. Türkiye, İstanbul: İletişim Yayınları.
Arslan, S.2007Çeviri, Ann Sherif ve Sue Sheri file Söyleşi , E. Aslıtürk & S. Batur (der.), Muzaffer Şerif’ten Muzafer Sherif’e. Muzafer Sherif’in 100. Doğum Yılına Armağan,89-101. Türkiye, İstanbul: İletişim Yayınları.
Arslan, S.2004Prof Dr. Fatma Başaran’ın Seçme Eserleri, S. Arslan (Der.), Prof Dr. Fatma Başaran’ın Seçme Eserleri, Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
Ataca, B.2009Turkish family structure and functioning.S. Bekman & A. Aksu-Koc (Eds.), Perspectives on human development, family and culture (pp. 108-125).Cambridge: Cambridge University Press.
Ataca, B.2006Turkey.J. Georgas, J. W. Berry, F. J. R. van de Vijver, Ç. Kağıtçıbaşı & Y. H. Poortinga (Eds.), Families across cultures: A 30 nation psychological study (pp. 467 - 474). Cambridge: Cambridge University Press.
Ataca, B., Kağıtçıbaşı, Ç., & Diri, A.2005Turkish family and the value of children: Trends over time.G. Trommsdorff & B. Nauck (Eds.), The value of children in cross-cultural perspective. Case studies from eight societies (pp. 91-119). Lengerich: Pabst Publishers.
Ataca, B., & Berry, J. W.2003Acculturation.J. J. Ponzetti (Ed.), International encyclopedia of marriageand family, 2ndedition (pp. 14-18). New York: Macmillan.
Aycan, Z., Kanungo, R.N., & Mendonca, M.2014Management and organizations in cross-cultural context. London: Sage Inc.
Aycan, Z.2010Hayat Dengesi (Life Balance). Ankara: Türkish Academy of Sciences Publications, Forum, no: 61.
Aycan, Z., Eskin, M., & Yavuz, S.2007Hayat dengesi: İş, aile ve kişisel hayatı dengeleme sanatı (Life Balance: The art of balancing work, family and personal life). Istanbul: Sistem Press.
Aycan, Z. (der.)2004Ethical work values and behavior for global competition (9th Bi-Annual Conference of Work Values and Behavior Proceedings). CD-ROM. USA: New Orleans.
Aycan, Z. (der.)2000Management, Leadership and Human Resource Practices in Turkey. Ankara: Turkish Psychological Association Press.
Aycan, Z. (der.)1997Expatriate management: Theory and research. Greenwich, Connecticut: JAI Press Inc.
Aycan, Z.baskıdaPaternalistic Leadership. M. Maznevski, M., & M. Vodasek (Eds.), Encyclopedia of Management. NJ: Wiley & Sons.
Aycan, Z. & Gelfand, M.J.2012Cross-Cultural Industrial and Organizational Psychology.S. Koslowski & K. Klein (Eds.). Handbook of Industrial and Organizational Psychology. New Jersey: Blackwell.
Aycan, Z.2009Perspectives on human development, family and culture: Career development of women in Turkey. S. Bekman, & A. Koc (Eds.)Perspectives in human development, family, and culture (pp. 284-299). Cambridge: Cambridge University Press.
Aycan, Z. & Yavuz, S.2008Performance management in Turkey. A.Varma, P.S. Budhwar, A. DeNisi (Eds.) Performance management in emerging economies (pp. 168-180). London: Routledge.
Aycan, Z.2008Cross-cultural perspectives in Work-family conflict. In K. Korabik, D. S. Lero, & D. L. Whitehead (Eds.) Handbook of Work-Family Conflict (pp. 353-371). London, Academic Press.
Aycan, Z.2008Leadership in cultural context. P. Smith, M. Peterson, & D.T. Thomas (Eds.). Handbook of cross-cultural management (pp. 219-239). London, Sage Publication.
Aycan, Z., Kabasakal, H, Erkovan, H.2009The strategic role of HRM in coping with economic crisis.H. Sümer (Eds.) Kriz yönetimi: Araştırma ve Uygulamalar (pp. 615-639), Istanbul: Bilgi Universitesi Yayinlari
Aycan, Z.2007İnsan kaynakları yönetiminde kültürün ve kurumsal yapının etkileşimi. (Interaction of culture and institutional structure in human resources management). R. Erdem (Ed.). Kültür ve Yönetim (Culture and Management) (pp. 305-346). İstanbul: Turkish Psychological Association Press.
Aycan, Z.2006Human resource management in Turkey. In P.Budhwar & K. Mellahi (Eds.), Managing human resources in the Middle East (pp. 160-180). New Jersey: Routledge.
Aycan, Z.2006Paternalism: Towards Conceptual refinement and operationalization. In K. S. Yang, Hwang, K.K., & Kim, U. (Eds.). Scientific Advances in Indigenous Psychologies: Empirical, Philosophical, and Cultural Contributions (pp. 445-466). London: Cambridge University Press.
Aycan, Z.2004Leadership and teamwork in developing countries: Challenges and opportunities.Lonner, W. Dinnel, D.L., Hayes, S.A., & Sattler, D.N. (Eds.). On-line Readings in Psychology and Culture (http://www.ac.wwu.edu/~culture/readings.htm).
Aycan, Z.2004Cross-Cultural Industrial and Organizational Psychology. C.D. Spielberger (Ed.). Encyclopedia of Applied Psychology (pp. 271-285). New York: Academic Press.
Aycan, Z.2004Managing Inequalities: Leadership and teamwork in developing country context.H. Lane, Mendenhall, M. & Maznevski, M. International Handbook of Management (pp. 406-423). NY: Blackwell.
Aycan, Z. & Kanungo, R.N.2001Cross-Cultural Industrial and Organizational Psychology: AN.Anderson, D.S.Ones, H.KepirSinangil, Viswesvaran, C. (Eds.). International Handbook of Work and Organizational Psychology, Vol.1 (pp. 285-409). London: Sage.
Aycan, Z.2000Expatriation: A critical stage towards developing global leaders. M.Mendenhall, T.M.Kuhlmann, & G. Stahl (Eds.). Developing global business leaders: Policies, processes and innovations (pp. 119-137). Connecticut: Quorum Books.
Aycan, Z. & Kanungo, R.N.2000Toplumsal kulturun, kurumsal kultur ve IK uygulamalari uzerine etkileri (Effects of societal culture on institutional culture and HR practices).Z. Aycan (Ed.). Turkiye’de yonetim, liderlik ve insan kaynaklari uygulamalari (Management, leadership and human resources practices in Turkey; pp.25-57). Ankara: Turk Psikologlar Dernegi.
Aycan, Z.1998Cross-cultural perspectives to Industrial and Organizational psychology. S.Tevruz (Ed.), Endustri ve Orgut Psikolojisi (Industrial and Organizational Psychology. Ankara: Turkish Psychology Association Press.
Aycan, Z. & Kanungo, R.N.1997Current issues and future challenges in expatriate management.Z. Aycan (Ed.), Expatriate management: Theory and research (pp. 245-260). Greenwich, Connecticut: JAI Press.
Aycan, Z.1997Acculturation of expatriate managers: A process model of adjustment and performance.Z. Aycan (Ed.), Expatriate management: Theory and research (pp. 1-41). Greenwich, Connecticut: JAI Press.
Ayçiçeği-Dinn, A.(Çevirmen)2011Bilişsel Psikoloji, 4. Basım, Kitapevi Yayınları, İstanbul.
Ayçiçeği, A (Çeviri Editorü)2005Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka YaklaşımıKitapeviYayınları, İstanbul.
Balcı, F. & Karson, A.2012Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri (Structure and Functions of the Nervous System). Zeynep Cemalcılar, Psikolojiye Giriş (pp. 56-95) (Introduction to Psychology). Eskişehir: Anadolu Üniveritesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Balcı, F., Meck, W., Moore, H., & Brunner, D.2009Timing Deficits in Aging and Neuropathology.Jennifer L. Bizon & Alisa G. Woods (Eds.), Animal Models of Human Cognitive Aging (pp. 161-201). Totowa, NJ: Humana Press.
Bastug, B.2007Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? II A.N. Karancı, F. Gençöz, Ö. Bozo (ed.), Yetişkinlik ve Yaşlılık, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
Bayraktar, R. ve Uçanok, Z.1999Orta yaş gelişimi çerçevesinde menopozun değerlendirilmesi. Ü. Okyayüz. (Ed.) Sağlık Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 189-199.
Berry, J. W., & Ataca, B.2007Cultural factors in stress.G. Fink (Ed.) Encyclopedia of Stress (2nd Ed.). Oxford, UK: Elsevier.
Berry, J. W., & Ataca, B.2000Cultural factorsG. Fink (Ed.), Encyclopedia of stress (pp. 604-610). San Diego: Academic Press.
Boduroğlu, A., Minear, M. & Shah, P.2007Applied working memory.F. Durso (Ed.), Handbook of Applied Cognition: Wiley.
Boronenko, V., Uçanok, Z., Slee, P., Campbell, M., Cross, D., Valimaki, M. & Spears, B.2013Training researchers: Visits and training schools.P. K. Smith & G. Steffgen (Der.), Cyberbullying through the new media: Findings from an international network (pp. 244-262). East Sussex and New York: Psychology Press.
Britton, B. K., & Gülgöz, S.1989Inferences in text: How to improve a text and make it more clear. F. M. Malanga (Ed.), Change and complexity as barriers to taxpayer compliance. Washington, D.C.: Department of Treasury, Internal Revenue Service.
Britton, B. K., Gülgöz, S., & Glynn, S.1993Impact of good and poor writing on learners: Research and theory. B. K. Britton, A. Woodward, & M. Binkley (Eds.), Learning from Textbooks: Theory and Practice. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Britton, B. K., & Gülgöz, S.1989Para descubrir el arte de mejorarla calidad de un texto: Reescribir el texto para que pueda ser mejor aprendido [Capturing art to improve text quality: Rewriting text to improve its learnability]. La Lectura: V Simposio Escuelas de Logopedia y Psicologia del Lenguaje. Salamanca, Spain: Kadmos.
Brody, L., Müderrisoglu, S. & Nakash-Eisikovits, O.2002Emotions, Defenses, and GenderR. F. Bornstein & J. M. Masling (der.), The Psychodynamics of Gender and Gender Role, American Psychological Association Press.
Bulduk, S. & Cesur, S. 2003Kişilik ve heyecanlar.Psikometri Araştırma Enstitüsü.
Can, H.2008Alzheimer Tipi Demansın Nöropsikolojik Özellikleri. S. Karakaş (der.), Kognitif Nörobilimler, MN Medikal & Nobel Kitabevi, Ankara: 511-533.
Canel-Çınarbaş, D., Korkut-Owen, F., & Çiftçi, A.2009Counseling in Turkey: A blend of western science and eastern tradition. L. H. Gerstein, P. P. Heppner, S. Ægisd?ttir, S. A. Leung, & K. L. Norsworthy (Eds.), International handbook of cross-cultural counseling: Cultural assumptions and practices worldwide (pp. 475-485) (recipient of APA Ursula Gielen Book Award). Thousand Oaks, CA: Sage.
Canel-Çınarbaş, D., & Vigil, P.2008Sue, Derald Wing. F. T. L. Leong (Series Ed.), E. Altmaier, & B. D. Johnson (Vol. Eds.), Encyclopedia of Counseling: Vol. 1. Changes and challenges for counseling in the 21st century (pp. 401-403). Thousand Oaks, CA: Sage.
Cangöz, B.2011Giriş. Öğrenme ve Bellek. B. Cangöz (çeviri ed.)(2.Baskı). Ankara: ANI Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2009).
Cangöz, B.2011Kavramsal Yaklaşımlar.Öğrenme ve Bellek. B. Cangöz (çeviri ed.)(2.Baskı). Ankara: ANI Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2009).
Cangöz, B. 2013Sağlıklı Bilişsel Yaşlanma ve Demansların BilişselÜ.H. Okyayuz (der.) Sağlık Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, (s.136-155).
Cangöz, B. 2013Sağlıklı Bilişsel ve Psikolojik Yaşlanma.Y Gökçe- Kutsal (der.) Yeni Başlangıçlara Hazır Mıyız? Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Cangöz, B. 2013Sağlıklı Bilişsel ve Psikolojik Yaşlanma.Y Gökçe- Kutsal (der.) Yeni Başlangıçlara Hazır Mıyız? Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Cangöz, B. 2012Öğrenme, Bellek ve Unutma: Bilişsel Yaklaşım. A.T. Işık (der.) Geriatrik Sendromlar Dizisi-5. İstanbul: Som Kitap, (s. 81-104).
Cangöz, B. 2011Nörobilişsel Değerlendirme. M. Beyazova & Y.Gökçe-Kutsal (der.) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Cilt I. Ankara: Güneş Kitabevi. (s.769-779).
Cangöz, B. 2009Hafif Bilişsel Bozuklukta Nöropsikolojik Değerlendirme.K. Selekler (der.). Nörolojide Yeni Ufuklar: Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi. (s. 97-108).
Cangöz, B. 2009Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikolojik Değişim. Y.Gökçe-Kutsal (der.) Geriatri: Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım. Ankara: Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayını No:4. (s. 99-104).
Cangöz, B. 2009Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikolojik Değişim. Y.Gökçe-Kutsal (der.) Geriatri: Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım. Ankara: Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayını No:4. (s. 99-104).
Cangöz, B. & Uluç, S.2007Yaşlılık Döneminde Meydana Gelen Psikolojik Değişiklikler. Y.Gökçe-Kutsal (der.) Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevi (s.45-54).
Cangöz, B. & Uluç, S.2007Yaşlılık Döneminde Meydana Gelen Psikolojik Değişiklikler. Y.Gökçe-Kutsal (der.) Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevi (s.45-54).
Cangöz, B. & Uluç, S.2006Yaşlının Psikolog Tarafından Değerlendirilmesi. S.Arıoğul (Der.) Geriatri ve Gerontoloji Ankara: MN Medikal & Nobel Kitabevi, (s. 221-230).
Cangöz, B. 2006Bellek, Bilişsel (Kognitif) İşlevler ve Yaşlı.S.Arıoğul (Der.) Geriatri ve Gerontoloji Ankara: MN Medikal & Nobel Kitabevi, (s. 935-941).
Carina Coulagoglou,C, Atal Erdem İ, İkiz Tunaboylu 2014Peri Masalları Testi Uygulama ve Kodlama Kitabı, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Çarkoğlu, A., & Kafescioğlu, N.2014For whose sake is it anyway? Evaluation of explicit family policies in Turkey. M. Robila (Ed.), Handbook of family policies across the globe (pp. 239-255). New York: Springer.
Cemalcilar, Z., & Kumkale, G. T.2007Time orientation. W. A. Dariety (Ed.), International encyclopedia of the social sciences (2nd Ed. pp.368-369). Farmington Hills, MI: Macmillan Reference.
Cemalcilar, Z. (der)2012PsikolojiAnadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Lisans kitabı
Cemalcilar, Z. (der)2012Psikolojiye Giriş.Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Lisans kitabı
Cemalcilar, Z.2009Communicating electronically: Keeping contact when too far away to visit.K. St-Amant & S. Kelsey (Eds.) Handbook of research on computer mediated communication. (pp 365-378) New York: IGI Global
Cemalcilar, Z., & Kumkale, G. T.2007Time Orientation.W. A. Dariety (Ed.), International encyclopedia of the social sciences, 2nd Edition. (pp 368-69)Farmington Hills, MI: Macmillan Reference.
Cesur, S.2006Toplumumuzda ahlakın kavramsallaştırılması. İ.y.e. Y. Mehmedoğlu, A.U. Mehmedoğlu (der.), Küreselleşme, Ahlak ve Değerler. İstanbul: Litera Yay.
Cesur, S.2003Çocuk ve ergenlerde ahlak gelişimi ve eğitimi.G. Şendil (der.) Çocuk, ergen ve anne-baba. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Cesur, S.2003Niteliksel yöntemler. S. Bulduk (der.), Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Çırakoğlu, O. C., Yeniçeri, Z., Kökdemir, D., Demirutku, K., Muratoğlu, B., Işın, G. ve Sayın, P.2011Akademik yazım kuralları kitapçığı (3. baskı).Ankara: Başkent Üniversitesi.
Çorapçı, F.2010Child care chaos.G. Evans & T. D. Wachs (Eds.) Chaos and its influence on children's development: An ecological perspective (pp. 67-82). Washington: American Psychological Association.
Crandall, C.S., D'Anello, S., Sakallı, N., Lazarus, E., Nejtardt, G.W. & Feather, N.T.2002An attribution-value model of prejudice: Anti-fat attitudes in six nations. W. A. Lesko (Ed.), Readings in Social Psychology: General, Classic and Contemporary Selections (5th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.
Crisp, R. J. & Peker, M.2009Dogmatism. J. M. Levine and M. A. Hogg (Der.). Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations. Thousand Oakes: Sage.
Çuhadaroğlu, F., Canat, S., Kılıç, E., Şenol, S., Rugancı, N., Öncü, B., Hoşgör, A., Işıklı, S., & Avcı, A.2004Ergen ve ruhsal sorunları: Durum saptama çalışması. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayını.
Dağ, İ.2006Psikolojik değerlendirme ve testler (Böl. 8.1). N. Yüksel (Ed.) Ruhsal Hastalıklar. Ankara: MN Medikal & Nobel. ss. 99-122 .
Dağ, İ.2000Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R). Ö. Aydemir ve E. Köroğlu (Eds.). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, ss. 33-40.
Dağ, İ.1997Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ).I.Savaşır ve N.H.Şahin (Ed.). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9, 86-92.
Dağ, İ.1997Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ). I.Savaşır ve N.H.Şahin (Ed.). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9,93-99.
Dağ, İ, Öktem, F., Yazıcı, K., Güvenç, G., Rezaki, M., Özcan-Demir, N., Özer, Ö. Özer, Ö.A., Tunçel, M.2006Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri.RTÜK Yayın No: 12.
Dağ, İ.2003Afetlere bağlı psikolojik travmaların araştırılmasında yöntem sorunları.T.Aker ve M.Emin Önder (Eds). Psikolojik Travma ve Sonuçları. İstanbul: 5US Yayınları. ss. 211 – 218.
Dağ, İ. (çeviren)2002Bölüm 12: Normaldışı Davranışlar. Morris, C.G. Psikolojiyi Anlamak: Psikolojiye Giriş. 3.Basım. (Çev. Ed.: H.B.Ayvaşık, M.Sayıl). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 23, ss. 525 – 567.
Dağlı, T. & Aycan, Z.2010Nepotism in HRM practices.R. Erdem (Eds.). Nepotism in Management and Organizations (pp. 167-179). Istanbul: Beta Press.
Davison, G.C. ve J.M. Neale2004Anormal Psikolojisi. İ. Dağ (Çev. ed.), Anormal Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 29.
Demir, E. & Küntay, A. C.2012Dil ve iletişim becerilerinin gelişiminde ana babalık etkileri (Influences of parents on the development of language and communication skills).M. Sayıl & B. Yağmurlu (eds.). Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (Parenting: Theory and Research). Koç University Press.
Demir, O. E. & Küntay, A. C.baskıdaNarrative development. P. Brooks, V. Kempe, & J.G. Golson (eds.) Encyclopedia of Language Development. Sage Publications.
Demirutku, K., Okay, N. C., Yaman, A., Kıvanç, E., Muratoğlu, B. ve Yeniçeri, Z.2005İstatistiksel formüller ve tablolar. Ankara: Başkent Üniversitesi.
Duman, E. A., & Canli, T.2010Social behavior and serotonin. C. P. Müller and B. L. Jacobs (Eds.), Handbook of the Behavioral Neurobiology of Serotonin (449-456), Series in Handbook of Behavioral Neuroscience (Ed. J. P. Huston), Elsevier.
Duman, E. A., & Canli, T.2010Molecular Psychology of Personality. G. F. Koob, M. Le Moal, and R. F. Thompson,Encyclopedia of Behavioral Neuroscience, Elsevier.
Edwards, C. P., de Guzman, M. R., Brown, J., & Kumru, A.2006Children’s social behaviors and peer interactions in diverse cultures.X. Chen, D. French, & B. Schneider (Ed.), Peer Relations in Cultural Context. New York: Cambridge University Press.
Edwards, C. P., Knoche, L., Aukrust, V., Kumru, A., & Kim, M.2005Parental ethnotheories of child development: Looking beyond independence and individualism in American Belief Systems. U. Kim, K. Yang, & K. Hwang (Eds.), Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context. New York: Springer Science & Business Media, Inc.
Edwards, C. P., Knoche, L., & Kumru, A.2004Socialization of boys and girls in natural contexts.C. R. Ember & M. Ember (Eds.), Encyclopedia of Sex and Gender (pp. 34- 41). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Edwards, C. P., Knoche, L., & Kumru, A.2001Play patterns and gender.Judith Worell (Ed.) Encyclopedia of Women and Gender, (pp. 809-815). San Diego: Academic Press.
Edwards, C.P., & Kumru, A.1999Culturally sensitive assessment.L. C. Mayes and W. S. Gilliam (Eds.), Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America: Comprehensive Psychiatric Assessment of Young Children, (pp. 409-424). Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company.
Ergin, C.2004İnsan Kaynakları Yönetimi: Psikolojik Bir Yaklaşım (3rd Ed.).Ankara: Elma Yayınevi.
Ervin-Tripp, S., & Küntay, A.1997The occasioning and structure of conversational stories. T. Givón (Ed.) Conversation: Cognitive, Communicative and Social Perspectives (pp. 133-166). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Fişek, G. O., & Sunar, D.2005Contemporary Turkish Families. J. L. Rooparine, & U. P. Gielen (eds) Families in Global Perspective, 169-183. Allyn and Bacon.
Fişek, G. O. et al.2004Informed Ownership, Training, and Organization for Successful Disaster Preparedness.K. Demeter, N.E. Erkan & A. Güner (eds) The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disaster. Washington D.C.: The World Bank Institute.
Fişek, G. O.2001Cultural context, migration and health risks: A multilevel analysis. P. Mauschalch & K. H. Wiedl (Ed.) Migration and Krankheir. Osnabrüch: Üniverstitatverdag Rausch.
Fisek, G. O. & Kağıtçıbaşı, Ç.1999Multiculturalism and psychotherapy: the Turkish case. P. Pedersen (Ed.),Multiculturalism as a fourth force. Frances & Taylor.
Fişek, G. O.1995Gender hierarchy: Is it a useful concept in describing family structure? J. van Laurick & M. Sanders (Eds.), Family, Gender, and Beyond. Heemsteede, The Netherlands: LS Books.
Fisek, M. H., D. G. Wagner.2003Reward Expectations and Allocative Behaviors: A Mathematical Model.J. Skvoretz and S. Thye (der.), Power and Status: Advances in Group Processes, Volume 20. Pp. 133-148. Elsevier
Fritz, B. S.1997Psikozum, Bisikletim ve Ben. Deliliğin Benlik Organizasyonu. G. (BERKEM) GÜVENÇ (Çev.) H.Y.B. Yayıncılık, Ankara.
Gezici Yalçın, M.2009The effect of citizenship status of immigrant youth on their political action participationD. Dolejsiova& M. A. G. Lopez (eds.). European citizenship – in the process of construction: Challenges for citizenship, citizenship education and democratic practice in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Gokler Danışman, I., Bademci, H. Ö.2013Enabling Responsible Living By Increasing Social Awareness: Integrating Social Responsibility Projects Into Undergraduate CurriculumU. Schrader, V. Fricke, D. Doyle , V. W. Thoresen, Enabling Responsible Living 129-143 pp., Berlin/Heidelberg, Springer
Göncü, A.2007İşe alım süreçlerinde etik ve etik dışı uygulamalar (Ethical and Unethical Practices in the Recruitment and Selection Processes)Tarık Solmuş (der.), Endüstriyel Klinik Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Industrial Clinical Psychology and Human Resources Management: From Theory to Practice Psychology at Work Life). Beta Yayınları, İstanbul, Türkiye.
Gülgöz, S.2002Five Factor Theory and NEO-PI-R in Turkey. R. R. McCrae & J. Allik(Eds.), The Five-Factor Model of Personality Across Cultures (175-196). New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.
Gülgöz, S.1995The occupational interests explorer. Test review J. C. Conoley & J. C. Impara (Eds.), The Twelfth Mental Measurements Yearbook. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Gülgöz, S.1995The standard timing model. Test review J. C. Conoley & J. C. Impara (Eds.), The Twelfth Mental Measurements Yearbook. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Gülgöz, S.1992SCAN: A screening test for auditory processing disorders. Test review J. J. Kramer, & J. C. Conoley (Eds.), The Eleventh Mental Measurements Yearbook. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Gülgöz, S.1992Technical Test Battery. Test review J. J. Kramer, & J. C. Conoley (Eds.), The Eleventh Mental Measurements Yearbook. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Gülgöz, S.2009Intervention programs to improve cognitive skills. A. Aksu-Koç, & S. Bekman (Eds.), Perspectives on Human Development, Family and Culture (350-366). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Gülgöz, S., & Kağıtçıbaşı, Ç.2004Intelligence and intelligence testing in Turkey.R. J. Sternberg (Ed.), International Handbook of the Psychology of Human Intelligence (248-269). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2002Oku Düşün Yap 4 (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 4 (Cognitive Capacity Improvement Program)].İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2002Oku Düşün Yap 4 Eğitici Kitabı (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 4 Instructor’s Manual (Cognitive Capacity Improvement Program)]. İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2002Oku Düşün Yap 3 (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 3 (Cognitive Capacity Improvement Program)]. İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2002Oku Düşün Yap 2 Eğitici Kitabı (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 2 Instructor’s Manual (Cognitive Capacity Improvement Program)]. İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2002Oku Düşün Yap 2 (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 2 (Cognitive Capacity Improvement Program)].İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2002Oku Düşün Yap 2 Eğitici Kitabı (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 2 Instructor’s Manual (Cognitive Capacity Improvement Program)]. İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2001Oku Düşün Yap 1 (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 1 (Cognitive Capacity Improvement Program)].İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2001Oku Düşün Yap 1 Eğitici Kitabı (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do 1 Instructor’s Manual (Cognitive Capacity Improvement Program)].İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S, Erktin, E., Kağıtçıbaşı, Ç., Çetinkaya, P., Ataibiş, İ., & Uzun-Sabol, E.2001Oku Düşün Yap Program Tanıtım Kitabı (Zihinsel Kapasite Geliştirme Programı) [Read Think Do Program Description Book (Cognitive Capacity Improvement Program)].İstanbul: Education Volunteers Foundation of Turkey.
Gülgöz, S.2001Stresses and Strategies for International Students. S. Walfish and A. K. Hess (Eds.) Succeeding in graduate school. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Harris, C.L., Gleason, J.B., & Ayçiçeği, A.2006When is a first language more emotional? Psychophysiological evidence from bilingual speakers.A. Pavlenko (Ed.), Bilingual minds: Emotional experience, expression,and representation. Clevedon, United Kingdom: Mulingual Matters.
Hoşrik ME2014Dua - Kutsal mı, Bilimsel mi? Okuyan Us Yayınevi. İstanbul.
İkiz, T2011Tematik Algi Test, (TAT)Psikanalitik Yönelimli El Kitabı, Bağlam Yayınları, İstanbul.
İkiz, T, Drieu, D (der.)2013Beden ve Ailenin AcılarıBağlam Yayınları, İstanbul.
İkiz, T. (der.)2014Küçük Farklılıkların NarsisizmiBağlam Yayınları, İstanbul.
İmamoğlu, E.O.1987An interdependence model of human development. Ç. Kağıtçıbaşı (Ed.), Growth and Progress in Cross-cultural Psychology (pp.138-145). Lisse, Holland: Swets and Zeitlinger
İmamoğlu, E.O.2006Women, gender and aging as a segment of life cycle: Turkey.S. Joseph (Ed.). Encyclopedia of women and Islamic cultures. Vol. 3 (Pp. 13-14). Leiden: Brill.
İmamoğlu, E.O.2004Family. Modern Islamic discourses: Turkey and the Caucasus. S. Joseph (Ed.). Encyclopedia of women and Islamic cultures. Vol. 2 (Pp. 131-132). Brill.
İmamoğlu, E.O.2000Changing gender roles and marital satisfaction in Turkey. F. Acar & A. Güneş-Ayata (Eds.), Gender and identity construction: Women of Central Asia, the Caucasus and Turkey (pp. 101-116). Leiden: Brill.
İmamoğlu, E.O.1999Some correlates of religiosity among Turkish adults and elderly within a cross - cultural perspective. L.E. Thomas and S.S. Eisenhandler (Eds.) Religion, belief, and spirituality in late life. (pp. 93 - 110). New York: Springer.
İmamoğlu, E.O.1977Children's understanding of intentionality from 5 to 12. C.F.M. Van Lieshout and D.J. Ingram (Eds.), Stimulation of Social Development in Schools (Pp. 115-135). Amsterdam: Swets and Zeitlinger.
İmamoğlu, V. and İmamoğlu, E. O.1997Assessment of home environments: Feelings of control and satisfaction. M. Gray (Ed.), Evolving environmental ideals: Changing ways of life, values and design practices. Stockholm: Högskoletryckeriet. 177-183.
Inozu, M.2012Din ve dindarlık: Dinsel obsesyonların gelişmesinde bir yatkınlık faktörü müdür? Kanadalı Hıristiyan ve Türk Müslüman öğrencilerin kültürlerarası karsılaştırılması.Karancı, A. N., Gençöz, T., Yorulmaz, O., & Inozu, M (der.) Obsesif-kompulsif bozukluk: bilişsel-davranışçı yaklaşım, terapi ve sık kullanılan ölçekler (Sayfa: 167-179). Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
Inozu, M.2012Klinik Psikoloji. Z. Cemalciler (Der.), Psikolojiye Giriş (1. Baskı) içinde (Ünite 7, 190 – 221). Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir.
Irak, M. (der.)2009Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayın Birliği
Irak, M.2009Duyumdan bilişe: Bilgi işleme süreçlerinin temel öğeleri ve işleyişine yönelik nörobiyolojik, nöropsikolojik ve davranışsal yaklaşımlar.M. Irak (der.) Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayın Birliği
Irak, M., & Tekcan, A.İ.2009Çocukluk ve yetişkin dönemi başlangıçlı obsesif-kompulsif bozuklukta bilişsel süreçler.M. Irak (der.) Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayın Birliği
Işıklı, S.2009Travma sonrası stres bozukluğunda bilgi işleme süreçleri.M. Irak (Der.) Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
Kabasakal, H., Aycan, Z., Karakas, F., Maden, C.2010Women in Management in Turkey. M.J. Davidson & R. Burke (Eds.). Women in Management Worldwide: Progress and Prospects. UK: Ashgate.
Kabasakal, H., Aycan, Z., & Karakas, F.2004Women in management in Turkey. In M.J. Davidson & R. Burke (Eds.). Women in Management Worldwide: Progress and Prospects (pp. 273-294). UK: Ashgate.
Kafescioglu, N.2010Bağlanma, çift-evlilik terapisi ve kronik hastalıklarla başetme.T. Solmuş (Ed), Bağlanma, evlilik ve aile psikolojisi: Türkiye bağlanma el kitabı (s. 342-352). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Kağıtçıbaşı, Ç, & Cemalcilar, Z.2014İnsan ve İnsanlar, Dünden Bugüne (16. baskı)
Kağıtçıbaşı, Ç. & Ward, C. (der.)2010Acculturation Theory, Research and Application: Special Issue,International Journal of Intercultural Relations, 34, 2, 2010.
Kağıtçıbaşı, Ç.2007Family, Self and Human Development Across Cultures: Theory and Applications. (Revised Second Edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 2007.
Kağıtçıbaşı, Ç., P. Smith & M. Bond2006Understanding Social Psychology Across Cultures: Living and working in a changing world, 3 rd Ed.London: Sage
Kağıtçıbaşı, Ç., J. Georgas, J. W. Berry, F. Van de Vijver, &Y. Poortinga2006Families Across Cultures,Cambridge University Press, 2006.
Kağıtçıbaşı, Ç., Y.H. Poortinga2000Millenium Special Issue of the Journal of CrossCultural Psychology, 31, 1, 2000.Journal of CrossCultural Psychology, 31, 1, 2000.
Kağıtçıbaşı, Ç., J. W.Berry and M. H. Segall1997Handbook of Cross-Cultural Psychology, vol.3.Boston: Allyn and Bacon
Kağıtçıbaşı, Ç.1996Family and Human Development Across Cultures: A View From the Other Side.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Kağıtçıbaşı, Ç., J. Adair1995National development of psychology: Factors facilitating and impeding progress in developing countries. Special Issue,International Journal of Psychology, 30, 6.
Kağıtçıbaşı, Ç., U. Kim, S.C. Choi, H.C. Triandis and G. Yoon1994Individualism and Collectivism. London: Sage.
Kağıtçıbaşı, Ç., D. Sunar and S. Bekman1988Comprehensive Preschool Education Project. Ottawa, IDRC.
Kağıtçıbaşı, Ç.1987Growth and Progress in Cross-Cultural Psychology. Lisse: Swets and Zeitlinger,
Kağıtçıbaşı, Ç.1982.The Changing Value of Children in Turkey. Honolulu, Hawaii: East-West Population Institute Publication, No. 60-E, 1982.
Kağıtçıbaşı, Ç.1982Sex Roles, Family and Community in Turkey. Bloomington, Indiana: Indiana University Turkish Studies Series: 3.
Kağıtçıbaşı, Ç.1972Application of the D 48 Test in TurkeyCronbach, L.J. and Drenth, P.J.D. (Eds.) Mental Tests and Cultural Adaptation. The Hague: Mouton, 223-231.
Kağıtçıbaşı, Ç.1981The value of children: Motivations for childbearingW. Molt, Hartmann, H.A., and Stringer, P. (Eds.) Advances in economic psychology. Heidelberg: Edition Meyn, 1981, 236-253.
Kağıtçıbaşı, Ç.1981Value of children, women's role and fertility in TurkeyAbadan-Unat (Ed.) Women in Turkish Society.Leiden: Brill, 1981, 74-95.
Kağıtçıbaşı, Ç.1983Assessment of values and attitudes in the study of fertilityS.H. Irvine and Berry, J.W. (Eds.) Human Assessment and Cultural Factors. New York: Plenum, 1983, 481-494.
Kağıtçıbaşı, Ç.1983How does the traditional family cope with disasters? J. Trost and Hultaker, O (Eds.) Family and Disaster, Special issue. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 1983, 1, 1, 145-152.
Kantarci, D., Sendil, G.2010Baglanma ve Aldatma. T. Solmus (Der.), Baglanma, Evlilik ve Aile Psikolojisiiçinde (284-295), Sistem Yayincilik, Istanbul.
Kanungo, R., Aycan, Z., & Sinha, J.B.P.1999Socio-Cultural Environment, Work Culture and HRM Practices: The Model of Culture Fit.J.C.Lasry (Ed.). Latest contributions to cross-cultural psychology (pp.269-286). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Karakaş, S., Bekçi, B., Kafadar, H., Irak, M., & Erzengin, Ö.U.2000Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler. S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, & Ç. Özesmi (Ed.). Multidisipliner yaklaşımla beyin ve kognisyon. Ankara: Çizgi Tıp (s. 61-70).
Karakaş, S., Irak, M., & Bekçi, B.2003Sağlıklı insanda bilgi işleme süreçleri. Biliş ve üst-biliş. S. Karakaş, C. Erkeç, & Yüksel, N. (Ed.). Beyin ve nöropsikoloj: Temel ve klinik bilimler. Ankara: Çizgi Tıp. (s. 31-54).
Karakaş, S., Bekçi, B., & Irak, M.2003Nöropsikoloji, nöropsikolojik testler, ülkemizdeki durum. S. Karakaş, C. Erkeç, & Yüksel, N. (Ed.). Beyin ve nöropsikoloji: Temel ve klinik bilimler. Ankara: Çizgi Tıp. (s. 213-232).
Karakaş, S., Bekçi, B., Irak, M.2003Nöropsikoloji, nöropsikolojik testler, ülkemizdeki durum.S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Eds.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler. Ankara: Çizgi Tıp Yay.
Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z.2008Ülkemize standardizasyonu yapılmış nöropsikolojik testlerin ölçtüğü bilişsel süreçler: BİLNOT S. Karakaş (Der.), Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.
Karakaş, S., Baran, Z. 2010Beynin Elektriksel Faaliyeti: Kavramlar, işlemler, olaylar ve analiz teknikleri (Böl. 6).N. Yüksel (Der.) Temel Psikofarmakoloji. Ankara: Tuna Matbaacılık. ss.122-135.
Karakurt, G., Kafescioglu, N., & Keiley, M. 2010Cross-cultural adult attachment research. P. Erdman & K. Ng (Eds.), Attachment: Expanding the cultural connections (pp. 109-125). New York: Routledge.
Karancı, A. N., Gençöz, T., Yorulmaz, O., & Inozu, M (der.)2012Obsesif-kompulsif bozukluk: bilişsel-davranışçı yaklaşım, terapi ve sık kullanılan ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
Kayaalp, Z., Ayçiçeği, A., Çavaş. S. & Çavaş, M.1995Ailede Çocuk Eğitimi.Bizim Büro Basımevi, Ankara.
Kisbu-Sakarya, Y., MacKinnon, D.P. & O’Rourke, H.baskıdaStrategies for drug program evaluation: Statistical models of mediation for drug program evaluation. L. M. Scheier (Ed.), Handbook of drug abuse prevention research, intervention strategies, and practice. Washington, DC: American Psychological Association.
Kılıç, A & Elmastaş - Dikeç, B.2008Klinik Nöropsikoloji - Bilişsel Yetilerin Değerlendirilmesi, O. Öztürk, A. Uluşahin (Der.), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Yenilenmiş 11 . Baskı, (In Cilt I, s. 197-217) ,Ankara.
Kökdemir, D., Demirutku, K., Çırakoğlu, O. C., Işın, G., Muratoğlu, B. ve Yeniçeri, Z.2004Akademik yazım kuralları kitapçığı (Genişletilmiş 2. baskı).Ankara: Başkent Üniversitesi.
Köksal, F., Kurt, A., Anıldı, T., Mungan, E., Çalkılıç, Ç., & Vatansever, Ç.1990An investigation of conditioned skin resistance response generalization using visual stimulus.A. R. Kaylan & M. A. Eyler (Eds.), Academic Computing on Macintosh Environment (pp. 105-113). Istanbul: Boğazici University Publication.
Kumkale, G. T.2010The sleeper effect. I. B. Weiner & W. E. Craighead (Eds.), The Corsini Encyclopedia of Psychology (4th edition, pp. 1613-1614). Hoboken, NJ: Wiley.
Kumkale, G. T.2007The sleeper effect in persuasion. W. A. Dariety (Ed.), International encyclopedia of the social sciences (2nd Ed. p. 550). Farmington Hills, MI: Macmillan Reference.
Kumkale, G. T.2007Guttman scaling. W. A. Dariety (Ed.), International encyclopedia of the social sciences (2nd Ed. p. 398-399). Farmington Hills, MI: Macmillan Reference.
Kumru, A., & Yagmurlu, B.2014Prosocial behaviors toward multiple family members. L. PadillaWalker and G. Carlo (Eds.), The complexities of raising prosocial children: An examination of the multidimensionality of prosocial behaviors (327-349). Oxford University Press.
Kumru, A. & Yağmurlu, B. 2013Prosocial behaviors toward multiple family members.L. Padilla-Walker and G. Carlo (Eds.), The complexities of raising prosocial children: An examination of the multidimensionality of prosocial behaviors. New York: Oxford University Press.
Kumru, A. ve Öztürk, P.2012Çocuklukta olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişiminde ana baba davranışlarının etkileri.M. Sayıl ve B. Yağmurlu (Eds.). Ebeveynlik el kitabı: Kuram ve araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Küntay, Nakamura, Ateş Şen2014Crosslinguistic and crosscultural approaches to pragmatic development. D. Matthews (Der.) Pragmatic Development in First Language Acquisition (pp. 317-341). John Benjamins Publishing Company.
Küntay, A., & Slobin, D.I.1996Listening to a Turkish mother: Some puzzles for acquisition. D.I. Slobin, J. Gerhardt, A. Kyratzis, & J. Guo (Der.) Social Interaction, Social Context, and Language (pp. 265-286). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Küntay, A., Nakamura, K.2004Linguistic strategies serving evaluative functions: A comparison between Japanese and Turkish narratives. S. Strömqvist, & L. Verhoeven (Eds.) Relating events in narrative, Volume 2: Typological and contextual perspectives (pp. 329-358). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Küntay, A. C.2012Crosslinguistic research. Erika Hoff (Ed.) Research methods in child language: A practical guide (pp. 287-299). Wiley-Blackwell.
Küntay, A. C.2009Microgenesis of narrative competence during preschool interactions: Effects of the relational context.A. Aksu-Koç & S. Bekman (Eds.) Perspectives on Human Development, Family and Culture (pp. 178-193). Cambridge: Cambridge University Press.
Küntay, A. C., & Koçbaş, D.2009Effects of lexical items and construction types in English and Turkish character introductions in elicited narrative.J. Guo, E. Lieven, N. Budwig, S. Ervin-Tripp, K. Nakamura & Ş. Özçalışkan (Eds.)Crosslinguistic approaches to the psychology of language: Research in the tradition of Dan Isaac Slobin (pp. 81-92). New York, London: Psychology Pres,Taylor & Francis Group.
Küntay, A. C. & Özge, D.2014Word order as a structural cue and word ordering as an interactional process in early language acquisition.I. Arnon, Casillas, M., Kurumada, C. & Estigarribia, B. (Der.) Language in interaction: Studies in honor of Eve V. Clark. TiLAR. John Benjamins Publications.
Kuscu, K., & Cankaya, B.2008A family-centered evaluation of psychosocial agendas in spina bifida.M. Ozek, G. Cinalli, W. J. Maixner (Der.), The Spina Bifida: Management and Outcome (pp. 413-421). Milan, Italy: Springer.
Lartillot, O., Yazıcı, Z. F., & Mungan E.2013A more informative segmentation model, empirically compared with state of the art on traditional Turkish music.P. van Kranenburg, C. Anagnostopoulou, and A. Volk (Eds.)., Proceedings of the Third International Workshop on Folk Music Analysis (pp. 63-70), Amsterdam: Meertens Institute, Utrecht: Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University.
Leyendecker, B., Yagmurlu, B., Citlak, B., Dost, A., & Harwood, R.2009Langfristige sozialisationsziele von migrierten und nicht-migrierten müttern in der Türkei und in Deutschland – der einfluss von bildung, kultur und migrationserfahrungen [Long term socialization goals of migrant and non-migrant mothers in Turkey and in Germany - the influence of education, culture, and migration experiences]. I. Dirim & P. Mecheril (Eds.), Migration und Bildung (pp. 169-181). Wissenschaftliche Kontroversen. Münster: Waxmann.
Morgan, C.T.1981Biyolojik Evrim, Çev. Gülden (BERKEM) ACAR.Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. ‘A Brief Introduction To Psychology’ Ankara, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, No.1, Meteksan.
Morris C. G.2002Güdüler ve Duygular.G. (BERKEM) GÜVENÇ (Çev.).H.B. Ayvaşık, M. Sayıl (Der.) Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No: 23, 1. Basım. Ankara.
Moses, L.J. & Tahiroglu, D.2010Clarifying the relation between executive function and children’s theories of mind.J. Carpendale, G. Iarocci, U. Müller, B. Sokol, & A. Young (Eds.), Self- and Social-Regulation: Exploring the Relations between Social Interaction, Social Cognition, and the Development of Executive Functions (pp.218-233). Oxford University Press.
Müderrisoğlu, S.2010Psikolojik gelişim, yoksulluk ve hak-temelli yaklaşım: STK uygulamalarında ilkelerden yönteme doğru. P. Uyan (Der.) İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk içinde. Bilgi Üniversitesi Yayınları: Istanbul.
Müderrisoğlu, S.2008Nitel ve nicel sonuçlar: Risk algısı, risk azaltma ve hazırlık önlemleri. G.O. Fişek ve H. Kabasakal (Der.)Afet ve İnsan içinde (s. 81-124). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi: Istanbul.
Münir, K., Ergene, T., Dağ, İ., Erol, N., Aker, T. (Eds)2006Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Natrajan-Tyagi, R., & Kafescioglu, N2010My story.L. Lowenstein (Ed.), Creative family therapy techniques: Play, art, and expressive activities to engage children in family sessions (pp. 203-206). Toronto: Champion Press.
Natrajan-Tyagi, R., & Kafescioglu, N2010Self image.L. Lowenstein (Ed.), Creative family therapy techniques: Play, art, and expressive activities to engage children in family sessions (pp. 228-230). Toronto: Champion Press.
Oltmanns, T.F. ve J.M. Neale, G.C. Davison2003Anormal davranışlar psikolojisinde vak’a çalışmaları.Çev. Ed.: İhsan Dağ, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 25.
Öz, B, & Lajunen, T.2008Effects of organizational safety culture on driver behaviours and accident involvement amongst professional drivers. L. Dorn (ed.) Driver behaviour and training, 143-153. Hampshire: Ashgate.
Özel Kızıl ET, Baştuğ G, Erden Ö, Çobanoğlu E, Tuncal T, Kıcıcı S.2014Alzheimer, Hastam ve Ben, Hasta Yakınları İçin Bilgilendirme KılavuzuAda Basın Yayın Ltd Şti
Özkan-Ceylan, A., Bekçi, B. 2012Algı.N. Güngör, B. Şahin Kütük, R. Coştur (Eds.), Davranış Bilimleri içinde. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Ozsoy, S., Arik, E., Goksel, A., Kelepir, M., & Nuhbalaoglu, D.2013Documenting Turkish Sign Language.E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.219-242).
Öztürk , A., Elmastaş - Dikeç, B., Kılıç, A.2009Dikkat ve Çalışma Belleğine Gelişimsel Nöropsikolojik Bakış. M. Irak (Der.) Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayin Birliği.
Özutku, H., Hazman, G. G., Çalışkan, A., Başat, H. T., & Tatar, A.2014Belediyeler İçin Bir Performans Ölçüm Modeli Olarak Performans PrizmasıMaliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara.
Peker, M., & Booth, R. W.2013Relationships among uncertainty, anxiety, and behaviouralK. A. Moore, K. Kaniasty, P. Buchwald, & A. Sesé (Der.), Stress and anxiety: Applications to health and well-being, work stressors, and assessment. Berlin: Logos-Verlag
Rajadhyaksha, U., Korabik, K., & Aycan, Z.baskıdaGender, Gender-Role Ideology, and the Work–Family Interface: A Cross-Cultural Analysis. M.J. Mills (Ed.). Gender and the WorkFamily Experience. Switzerland: Springer International Publishing.
Şahin, D. N.2013Sosyal Destek ve SağlıkÜ.H. Okyayuz (Der.) Sağlık Psikolojisi (s.81-102). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Sanson, A., Hemphill, S., Yagmurlu, B., & McClowry, S. G.2011Temperament and social development.P. K. Smith & C. H. Hart (Eds.), Wiley-Blackwell handbook of childhood social development, 2nd ed. (pp. 227-245). West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
Sarılar, A., & Küntay, A. C.2011Do young learners pick up on relative clause constructions in referential communication? A training study. E. Erguvanlı Taylan & B. Rona (Eds.) Puzzles of language: Essays in honour of Karl Zimmer. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Sayil, M., & Yagmurlu, B.2012Parenting in Turkish family. M. Sayıl & B. Yagmurlu (Eds.), Parenting: Theory and research (pp. 15-18). Istanbul: Koc University Press.
Sayıl, M., Kındap, Y. Bayar, Y., Bayraktar, F., Kurt, D., Tığrak, A. & Yaban, E. H.2012Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu (Parenting and Adolescent’s Psychosocial Adaptation). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları
Sayıl, M. & Yağmurlu, B.2012Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına BakışM. Sayıl ve B. Yağmurlu (Der.) Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (s. 15-18). İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları
Sayıl, M. & Kındap-Tepe, Y.2012Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik M. Sayıl ve B. Yağmurlu (Der.) Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (s. 329-362). İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları
Sayıl, M. 2007Erik Erikson: Psikososyal Gelişim Dönemleri ve Kimlik. A. Soykan Aysev & Y. Taner (Der.) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (S. 23-37). İstanbul: Asimetrik Paralel.
Sayıl, M. 2002Yaşam Boyu gelişim -8. Bölüm. B. Ayvaşık & M. Sayıl (Çeviri Editörleri) Psikolojiye Giriş: Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayını. No: 23, s. 341-405.
Sayıl, M. 1997İnsanın gelişimi: Yaşam boyu gelişim. E. Köroğlu, C. Güleç (Der.) Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği Yayını sf. 127 – 147.
Schulz, D. & Canbeyli, R.1999Freezing behavior in BNST-lesioned Wistar rats. J. F. McGinty (Ed.) Advancing from the ventral striatum to the extended amygdala: Implications for neuropsychiatry and drug abuse. New York Academy of Sciences, 877, 728-731.
Selçuk, E., & Gillath, O.2009Attachment. R. E. Ingram (Ed.), The international encyclopedia of depression (pp. 32-37). New York: Springer.
Sen, H., Yavuz-Müren, M., & Yagmurlu, B.2014Parenting: The Turkish context. H. Selin (Der.), Parenting across cultures: Childrearing, motherhood and fatherhood in non-western cultures. Science across Cultures: The History of Non-Western Science. vol 7. (pp. 175-192). Netherlands: Springer.
Şendil, G.2010Baglanma ve Ebeveynlik Tarzlari. T. Solmus (Ed.), Baglanma, Evlilik ve Aile Psikolojisiiçinde (142-158). Sistem Yayincilik, Istanbul.
Şendil, G., Kaya Balkan, İ.2005Anne Baba Olmak. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Şendil, G., Kızıldağ, Ö.2005Evlilik Çatışması ve Çocuk. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Şendil, G. (der.)2003Çocuk, ergen ve anne-baba. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Sertel-Berk, H.Ö.2006Ağrı Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R. Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.
Sertel-Berk, H.Ö.2006Gevşeme ve Biyolojik Geribildirim, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R. Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.
Sertel-Berk, H.Ö.2006Kronik Ağrı Tedavisinde Psikolojik YöntemlerS. Erdine (Der.). Ağrılar,218-223, Milliyet-İstanbul.
Sertel-Berk, H.Ö.2006Plasebo Yanıtı, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R.Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.
Sertel-Berk, H.Ö. & Natan, İ.2006Hipnotik Analjezi, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R.Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.
Sertel, H.Ö. 2000Ağrı kontrolünde psikolojik girişimler. S. Erdine (E.d.). Ağrı, 679-686, Türk Algoloji Derneği Yayınları.
Smith, M. J.1998Hayır Dediğimde Kendimi Suçlu Hissediyorum’. G. (BERKEM) GÜVENÇ.(Çev.) H.Y.B. Yayıncılık, Ankara.
Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A.2004Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE). Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
Soygüt, G.2012Bilişsel Davranışçı Terapide Teknik, Bağlanma ve İttifak: Vaka İncelemesi. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Soygüt, G.2006Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Psikoterapisi. R. Tükel (der.) Anksiyete Bozuklukların Tedavi Klavuzu. Ankara, Türk Psikiyatri Derneği Yayınları.
Soygüt, G.2004Yeme Bozuklukları. İ Dağ (Ed). Anormal Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Soygüt, G.2004Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel-Davranışçı Terapiler.R. Tükel (der.) Anksiyete Bozuklukların Tedavi Klavuzu. Ankara, Türk Psikiyatri Derneği Yayınları.
Soygüt, G.1996Yeme Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Tedavisi. I., Savaşır, G., Soygüt, E., Kabakçı (Ed). Bilişsel Davranışçı Terapiler. I.Baskı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Soygüt, G.1996Bilişsel Tedavide Kişilerarası Süreçler: Kişilerarası Şemalar, Terapötik İttifak ve Terapötik İttifakta Bozulma.I., Savaşır, G., Soygüt, E., Kabakçı (Ed). Bilişsel Davranışçı Terapiler. I.Baskı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Sümer H. C.2007Çok kaynaklı geribildirim ve kültür: Kritik bir bakış (Kitap bölümü). R. Erdem& C. Ş. Çukur (Editörler). Kültürel bağlamda yönetsel örgütsel davranış. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Sümer, N., Lajunen, T., & Özkan, T.2005Big Five Personality Traits as the Distal Predictors of Road Accident Involvement. G. Underwood (ed.) Ch. 18, Traffic and Transport Psyhology. Elsevier Ltd..
Telman, N. & Ünsal, P.2005İnsan İlişkilerinde İletişim.Epsilon, İstanbul.
Telman, N. & Ünsal, P.2004Çalışan Memnuniyeti. Epsilon, İstanbul.
Telman, N., Ö. Türetgen, İ.2004Eleman seçimi. Epsilon Yayınları, İstanbul.
Terry, W.S.2011Öğrenme ve Bellek. B. Cangöz (çeviri ed.)(2.Baskı). Ankara: ANI Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2009).
Thomas, D.C., Stahl, G., Ravlin, E.C., Pekerti, A., Maznevski, M., Lazarova, M.B., Jackson, D.J.R., et al.2012Development of a Cultural Intelligence Assessment. W.H. Mobley, Y. Wang, & M. Li (Eds). Advances in Global Leadership (pp. 216-254). UK: Emerald Group Publishing.
Tunaboylu-İkiz, T, Erdem-Atak, İ, Pirim-Düşgör, B, Zabcı, N2009Rorschach Kodlama Kitabı 2: Yetişkin Normları, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Tunaboylu-İkiz, T Pirim-Düşgör, B., Zabcı, N., Yavuz, A.E., Erdem-Atak, İ., Ataç, S., Alsancak-Sönmez, B., Akkapulu.2007Rorschach Kodlama Kitabı: Ergen Normları. Bağlam Yayınları, Istanbul.
Tunaboylu-İkiz, T., Pirim Düşgör, B., Zabcı, N., Yavuz, A.E., Erdem Atak, İ., Ataç, S., Alsancak Sönmez B. & Akkapulu, F.2007Rorschach Kodlama Kitabı 1 Ergen Normları, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
Tunaboylu-Ikiz, T.2011“Psikosomatik” ve “Yorumlama” maddeleri, Psikanalitik Psikoterapiler El Kitabı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara.
Tunaboylu-Ikiz, T.2011Psikosomatik” ve “Yorum” maddeleri, Psikanalitik Psikoterapiler El Kitabi, Türkiye Psikiyatri Dernegi Yayinlari, Ankara.
Tunaboylu-Ikiz, T.2010Klinik Görüşmelerde Projektif Testlerin Rolü Klinik GörüşmelerBağlam Yayınları, İstanbul.
Tunaboylu-Ikiz, T.2010Psikanalitik Bakış Açısından Ölüm Dürtüsü ve Kültüre Olan Yansımaları,Uçmaya Varmak Kitabı, Kitabevi Yayınları.
Tunaboylu-Ikiz, T.2010Psikosomatik ve Yorum maddeleri, Psikanalitik Psikoterapiler El Kitabı, İstanbul.
Tunaboylu-İkiz, T, Zabcı N, Pirim Düşgör B, Yavuz E, Erdem-Atak, İ, Alsancak-Sönmez B, Akkapulu-Kaya, F2010Les donnes normatives turque à l’adolescence et quelques comparaisons avec les normes de la population française, Rorschach et Methodes Projectives; études et recherches cliniques, (dir. Salvatore Settineri, Carmela Mento), Edit Luglio, Trieste.
Tunaboylu-Ikiz, T.2009Ho tutto. Mi manca solo un figlio. La sterilità psicogena tra isteria e somatizzazione in M.C. Zurlo (a cura di), Percorsi della filiazione. Temi e problemi della valutazione psicologica, Franco Angeli, Milano.
Tunaboylu-İkiz, T, Arkonaç S2008A story on woman and man, on truth and reality; Shahmeran and Sheherazade, Ek ton Hysteron, no 17.
Tunaboylu-Ikiz, T, Ertem-Vehit, H, Pirim Düsgör, B, Yavuz, A.E.2008The Application of the Fairy Tale Test in Turkey, Chapter 13, “Exploring the Child’s Personality: Developmental, Clinical and Cross-cultural Applications of the Fairy Tale Test” , Ed: Carina Coulacoglou, Edition Charles C. Thomas , USA
Tunaboylu-İkiz, T, Pirim Düşgör B, Yavuz, E, Ertem-Vehid H,2008The application of fairy tale test in TurkeyExploring the Child’s Personality: Developmental, Clinical and Cross-cultural Applications of the Fairy Tale Test” Edition Charles C. Thomas, USA.
Tunaboylu-Ikiz, T.2007Anne Ol(a)mama, Psikanaliz Buluşmaları-2, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Tunaboylu-Ikiz, T.2007Kadınlar Erkekleri Neden Korkutur T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-14, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Tunaboylu-Ikiz, T.2007Sur les rives du Bosfor, Alcool et Adolescence, Edition Eres, Paris.
Tunaboylu-Ikiz, T.2006Psikosomatik Hastalarla Yüz Yüze Psikanaliz ÇalışmasıT. Parman (Der.) Psikanaliz Yazıları-13, bağlam Yayınları, İstanbul.
Tunaboylu-Ikiz, T.2005Psikanaliz Konuşmaları, Bağlam Yayınları, İstanbul.
Uçanok, Z.2012Bölüm 19 İleri Yetişkinlikte Sosyo-duygusal Gelişim. Galip Yüksel (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Life- Span Development, 13. Baskı s. 592-617.
Uçanok, Z.2012Bölüm 2 Biyolojik Başlangıçlar. Galip Yüksel (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Life- Span Development, 13. Baskı s. 52-78.
Uçanok, Z.2012Bölüm 17 İleri Yetişkinlikte Fiziksel Gelişim. Galip Yüksel (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Life- Span Development, 13. Baskı s. s. 530-559.
Ünsal, P.2003Örgütsel Araştırmalarda Anket Yöntemi. Çantay, İstanbul.
Ünsal, P.1998Ergonomi. Edebiyat Fakültesi Yayın No: 3411, İstanbul.
Yagmurlu, B., & Yavuz, M.2012Parental cognitions: values, ideas, and goals. M. Sayil & B. Yagmurlu (Eds.), Parenting: Theory and research (pp. 149-168). Istanbul: Koc University Press.
Yagmurlu, B., & Kumru, A.2012Social development in childhood. Z. Cemalcilar (Ed.), Introduction to psychology (pp. 132-161). Eskisehir: Anadolu University.
Yagmurlu, B. & M. Sayıl. (der.)2012Parenting: Theory and research. Istanbul: Koc University Press, 2012. Parenting: Theory and research. Istanbul: Koc University Press, 2012.
Yagmurlu, B., & Kodalak, A. C.2010Attachment, temperament and parent-child interactions. T.Solmuş (Ed.), Attachment, marriage, and family (pp. 111-125). Istanbul: Sistem.
Yagmurlu, B., & Kodalak, A. C.2010Parenting and social development in the preschool period. T. Solmuş (Ed.), Romantic relationships, marriage, and parent-child interaction (pp. 299-309). Ankara: Nobel.
Yagmurlu, B.2009Culture and migration: A comparison of Turkish migrant and non-migrant mothers' long-term socialization goals.A. Icduygu & Kirişçi, K. (Eds.), Land of diverse migrations. Challenges of emigration and immigration in Turkey (pp. 299-363). Istanbul: Bilgi University Press.
Yagmurlu, B., & Durgel, E.2007Muzafer Sherif from the eye of Mubeccel Kiray. In E. Asliturk & S. Batur (Eds.), From Muzaffer Şerif to Muzafer Sherif (pp. 55-73). Istanbul: Iletisim.
Yagmurlu, B., & Dost, A.2007An interview with Fatma Basaran about Muzafer Sherif. In Asliturk, E.E. Asliturk & S. Batur (Eds.), From Muzaffer Şerif to Muzafer Sherif (pp. 75-88). Istanbul: Iletisim.
Yağmurlu, B. ve Kumru, A.2012Çocuklukta Sosyal Gelişim.Z. Cemalcılar (Eds.). Psikolojiye Giriş. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
Yılmaz Irmak, T.2005Temel Kendine Bakım becerileri.Oya Sorias (Çeviri Ed.) Ben Kitabı içinde (s. 173-196). Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Yılmaz Irmak, T.2005 (2005). Temel Kendine Bakım becerileri. Oya Sorias (Çeviri Ed.) Ben Kitabı içinde (s. 173-196). Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Yorbık, Ö. & Arıkan, G.Uyum bozukluklari. [Adjustment Disorder] A.S. Aysev, & Y.I. Taner, (Eds.), Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları [Child and Adolescent Psychiatric Disorders] (pp. 657-665) Turkey: Golden Print.
Yorulmaz, O., & Altın, M.2007Kaygı ve Kaygı Bozuklukları Yetişkinlik Dönemi Psikolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri. A. N. Karancı, F. Gençöz, F., & Ö. Bozo (Der.), Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? II Yetişkinlik ve Yaşlılık içinde (Sayfa: 33-41). ODTÜ Yayıncılık, 2007.
Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö. A., & Tonta, M.2002Sağlık, Mühendislik ve Temel Bilimlerde Türkiye’nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri: 1973-1999 [The Situation of Science, Engineering, and Health Sciences in Turkey in the Science Citation Index: 1973-1999].Ankara: Turkish Academy of Sciences.
Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö. A., & Tonta, M.2001Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SCSI) Türkiye [Turkey in Social Science Citation Index]. Ankara: Turkish Academy of Sciences.
Zabci, N, İkiz T, Alsancak-Sönmez B2010Le fonctionnement affectif à la préadolescence, Rorschach et Methodes Projectives; études et recherches cliniques, (dir. Salvatore Settineri, Carmela Mento), Edit Luglio, Trieste.
Zabcı, N.2011Ensest Yasağı ve ÖdipüsAli Algın Köşkdere (der.) Psikanalitik Psikoterapiler : Temel kavramlar, kuramlar ve Yöntemler. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.
Zabcı, N.2010Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Projektif Testlerle DeğerlendirilmesiTevfika İkiz (der.) Psikanalitik Yönelimli Klinik Görüşmeler, Bağlam Ders Kitapları
Comments