araştırma alanlarıTürkiye'de psikolojinin temel alanları deneysel/bilişsel, gelişim, iş ve örgüt, klinik ve sosyal olarak sayılmaktadır. 

Türkiye'de psikoloji bölümleri ve dolayısıyla sosyal bilimler enstitülerinde bu alt alanlarda ve psikometri alanında doktora  programları mevcuttur.

Ancak psikoloji bilimi dünya çapında düşünüldüğünde çok fazla alt alana sahiptir ve çeşitli disiplinlerle kesiştiği noktalarda disiplinler arası programlar da gelişmektedir.

Türkiye'deki akademik psikologların çalışma alanlarında da bu çeşitliliği görmekteyiz. (Bazı) akademik psikologların araştırma alanları aşağıda yer almaktadır, ayrıntılar için buraya tıklayınız.

Ad.SoyadAlan(lar)ı (doçentlik alanı sınırlaması olmaksızın)Araştırma alanları (Araştırma/yayın yapılan alanlar-Anahtar kelimeler, her hangi bir sınıflama olmaksızın)
B. TürkülerAkaKlinik Psikoloji, sosyal psikolojiDuygular, duygu düzenleme, sosyal kaygı bozukluğu, zaman algısı, sinematerapi, şema terapi, varoluşçu psikoloji.
MeldaAkçakınKlinik Psikoloji, Uygulamalı PsikolojiOtizm ve benzeri durumlar, bebeklik dönemi belirtileri, izleme, değerlendirme, tanı koyma, ailelere rehberlik, çocuklarla oyun yoluyla ilişki kurma
ÜmitAkpınarBilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Bireysel farklılıklarbellek, bellek süreçleri, ipucu ile hatırlama, serbest çağrışım, işler bellek, zaman perspektifi
YudumAkyılÇift ve aile terapisi, klinik psikolojiÇift ve aile terapisi, kültür ve psikoterapi, aile değerleri, teknoloji,
TevfikAlıcıdavranışsal sinirbilim, davranışsal farmakoloji, psikofarmakoloji, öğrenme psikolojisi, bilişsel psikolojipsikofarmakoloji, davranışsal farmakoloji, cannabinoid pharmacology, drug discrimination, antidepressants, bağımlılık, yönlendirilmiş unutma, bilinç, hayvan bilinci, sosyal biliş, zihin okuma
NeşeAlkanKlinik (Uygulamalı) Psikoloji, Psikolojik Danışma Duygular , Bilişsel değerlendirmeler, Başaçıkma, Aidiyet, Zaman algısı, Krize müdahale
D. İlkizAltınoğlu DikmeerKlinik Psikoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığıçocuk ruh sağlığı, ergen ruh sağlığı, evlat edinme, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm, mülteci ve sığınmacı çocuk ve ergenler
Sonia AmadoDeneysel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Trafik PsikolojisiDikkat, Değişim körlüğü, Hemisferik asimetri, Bellek, Duygu ve biliş, Karar vermek, Psikoteknik değerlendirme
EnginArıkDil psikolojisi, Bilişsel bilimlerDil ve biliş, Dil ve düşünce bozuklukları, İşaret ve konuşma dilleri, Jestler, Zaman ve Uzam, Kavramsallaştırma
Özlem BekarKlinik Psikolojibağlanma, zihinselleştirme, psikoterapi etkililiği, psikopatoloji
HaleBolak BoratavSosyal Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet ÇalışmalarıToplumsal Cinsiyet ve Kültür, Kadın erkek ilişkileri, Cinsellik, Kadına yönelik şiddet, Ayrımcılık
HüseyinBoyacıDeneysel psikoloji, bilişsel sinirbilimGörsel algı, açıklık algısı, renk algısı, hareket algısı, psikofizik, sinir görüntüleme, modelleme
Elif ÇelebiSosyal Psikoloji, Klinik Psikolojisosyal kimlikler, gruplar arası ilişkiler, çatışma, göç, akültürasyon, çokkültürlülük
MineCihanoğluKlinik (Uygulamalı) Psikoloji, Gelişim PsikolojisiÇocuklukta sosyal ve bilişsel gelişim, Başaçıkma, Çocuk hakları, Çocuk istismarı ve ihmali
SevtapCinanDeneysel Psikoloji, Bilişsel PsikolojiBellek özellikle Çalışma Belleği, Mekânsal Bellek, Prospektif Bellek; Yönetsel İşlevler özellikle Planlama, Sezgisel Problem Çözme, Akıl Yürütme
FerzanCurunSosyal PsikolojiYakın ilişkiler, toplumsal cinsiyet, kimlik, pozitif psikoloji (bağışlama, umut)
 Ahmet  Çoymak Uygulamalı/Politik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Bilim Felsefesi Sosyal Kimlik İçeriği Kuramı, çoklu sosyal kimlik, sivil katılım, politik güven ve politik katılım, gruplar arası çatışma, çeşitlilik ve eşitlik algısı, barış psikolojisi, iş ve trafik güvenliği
DilekDemirtepe SaygılıKlinik (Uygulamalı) PsikolojiBaşaçıkma, Fiziksel hastalıkların psikososyal yönü, Bakım verenler
KürşadDemirutkuEndüstri ve Örgüt Psikolojisi, Sosyal PsikolojiDeğerler, Benlik
Ali DönmezSosyal psikolojitutumlar, gruplarda davranış, siyasal davranış, çevre ve davranış, bilissel yanlılıklar, toplumsal etki
AyşegülDurak BatıgünKlinik Psikolojiİntihar, stres, kişilerarası ilişkiler, psikopatoloji, internet bağımlılığı
Elif DurgelGelişim PsikolojisiAnne-çocuk ilişkisi, Baba-çocuk ilişkisi, Kültür, Göçmenlik
BerivanEce UstaBilişsel PsikolojiOtobiyografik Bellek, Flaş Bellek, En Eski Anılar, Yaşam Akışları, Anı Tümseği, Tekraralanan Olayların Hatırlanması
GizemErdemKlinik psikoloji, aile terapisi, halk sağlığıKanıta dayalı terapiler, önleme, madde bağımlılığı, mentorluk programları, pozitif gelişim, gençler ve aileleri.
Mehmet EskinKlinik psikolojiİntihar, Sorun çözme terapisi, Cinsel yönelim
N. LindaFraimSağlık Psikolojisi, Kronik Hastalık, Sağlıkta Okur Yazarlık, Cinsel Sağlık, Çevre Psikolojisi Sağlık Psikolojisi, Kronik Hastalık, Sağlıkta Okur Yazarlık, Cinsel Sağlık, Çevre Psikolojisi
ZümrütGedikKlinik Psikoloji, Klinik Sağlık Psikolojisimultipl skleroz, hastalık algısı, nöropsikolojik testler, bilişsel yeti kaybı, bilişsel davranışçı terapi
MeralGezici YalçınSosyal Psikolojikolektif eylem, göç, ahlaki kopma, gayri-insanileştirme
Elif GöcekKlinik Psikoloji-Çocuk ve Ergen PsikolojisiAnne-çocuk İlişkisi, Yaratıcılık, Çocuk-Ergen Davranış Problemleri, Annelerin Zihinselleştirme Kapasiteleri
Tilbe Göksungelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikolojidil ve düşünce, dil gelişimi, bilişsel gelişim, jest kullanımı, dilin nöropsikolojisi
SamiGülgözBellek, BilişselOtobiyografik bellek, çalışma belleği, bellek ile diğer sistemlerin (kişilik, sosyal davranış, benlik, beden algısı) ilişkisi, uzun süreli bellek, anlatı
Hacer HarlakSosyal PsikolojiGruplararası ilişkiler, (Sosyal) sağlık psikolojisi, Dini yönelim, İletişim becerileri, Turizm psikolojisi
Olga SelinHünlerKlinik, kültür, kültürlerarası psikoloji, feminist psikolojikadına yönelik şiddet, baskıcı-kontrol, lgbti, erkeklerde beden imgesi, maskülinite, göç, soykırım, yüzleşme
Aylinİlden KoçkarÇocuk-Ergen Klinik Psikolojisi, Okul Öncesi Dönem Ruh Sağlığı, Çocuk Ergen Ruh SağlığıDikkat eksikliği, öğrenme bozuklukları, dürtüsellik, bağlanma ve ilişkili sorunları
Aslı BaharİnanBilişsel BilimlerOtobiyografik Hafıza, Bellek yanılsamaları, Bilişsel Süreçler, Görsel Derinlik Algısı, Duyum ve Algı
AycanKapucuBilişsel psikolojiinsan belleği, bellek modelleri, sinyal tespit kuramı ve ROC analizi, duygusal bellek, duygu ve biliş, bilişsel yaşlanma, üstbellek ve yönetici işlevler
SemaKarakelleGelişim PsikolojisiÜst Biliş, Zihin Kuramı, Yaratıcılık
PelinKarakuşSosyal Psikoloji, Çevre Psikolojisi, Kültürlerarası Sosyal Psikoloji Göç, yer kimliği, kent kimliği, mekana ilişkin bilişsel temsiller, mekan kullanımı, önyargı, ayrımcılık, gruplararası ilişkiler, nefret suçları ve söylemi, toplumsal cinsiyet rolleri
A. NurayKarancıKlinik Psikoloji, Afet Psikolojisi, Afetlere toplumsal HazırlıkAfet ve travma sonrasi stres ve travma sonrası gelişim ve bunların yordayıcıları, afetler sonrası psikososyal destek, afetlere hazirlikli olmayi yordayan faktörler, şizofreni hastalari ve ailelerinde duygusal yükler ve duygu ifadesi
Hande KaynakBilişsel Psikolojiduygu ve bellek etkileşimi, bilişsel yaşlanma, yaşlılıkta bellek süreçleri, temel nöropsikoloji, nöropsikolojik testler
Doğan KökdemirSosyal PsikolojiDehşet yönetimi kuramı, Varoluşçu psikoloji, Eleştirel düşünme, Bilinç, Bilim felsefesi, Psikoloji ve sanat
MedihaKorkmazPsikometriÖlçme eşdeğerği, madde cevap kuramı, yapısal eşitlik modelleri, zeka ve kişilik
Mehmet KoyuncuDeneysel Psikoloji, Trafik Psikolojisi, Spor PsikolojisiPsikoteknik değerlendirme, duygu ve karar verme
G. TarcanKumkaleSosyal psikoloji; iletişim; sağlık davranışları; tüketici psikolojisi; medya etkileriSosyal psikoloji; iletişim; sağlık davranışları; tüketici psikolojisi; medya etkileri; davranış değişim programları
GökhanMalkoçDeneysel Psikoloji, Bilişsel ve Beyin Bilimleri, Görme Bilimleri, Biliş, Algı, Renk Algısı, Adaptasyon, PsikofizikGörme, Algı, Renk Algısı, Adaptasyon, Psikofizik
İrem Metin OrtaGelişim Psikolojisi, Sosyal PsikolojiÇocuklukta sosyal ve bilişsel gelişim, Bağlanma, Anne Duyarlığı, Pozitif Ebeveynliği Artıran Bağlanma Temelli Erken Dönem Müdahale Programları, Çocuklarda Duygu Düzenleme
ÖznurÖncülKlinik Psikoloji, Adli Klinik PsikolojiSuç ve şiddet davranışının normalleştirilmesi, Suç ve şiddet davranışını etkileyen bilişsel mekanizmalar, kültürler arası adli psikoloji, temel kişilik özellikleri kuramı
EmreÖzgenBiliş, Görsel bilişRenk algısı, Uzamsal sıklık işleme, Dil ve biliş, Kültür ve biliş, Kültürlerarası
Murat PakerKlinik Psikoloji, Travma Psikolojisi, Politik PsikolojiPsikoterapi, Psikotravmatoloji, Psikanaliz, Psiko-politik
NilayPekel UludağlıGelişim Psikolojisi, Adli PsikolojiAkran zorbalığı, risk alma davranışı,saldırganlık, suçluluk, olumlu sosyal davranış, ebeveynlik, sosyal saat, baba katılımı
ŞenelPoyrazlıDanışmanlık PsikolojisiKültürel yeterlik; uluslararası öğrencilerin akademik, psikolojik ve sosyo-kültürel deneyimleri
Selahattin AdilSarıbaySosyal PsikolojiPolitik Psikoloji, Sosyal Biliş, Kişilerarası İlişkiler, Gruplararası İlişkiler
Bilge SelçukGelişim psikolojisiSosyal ve duygusal gelişim, Bilişsel gelişim, Anne-çocuk ilişkisi, Gelişimsel psikopatoloji
İbrahimŞenaySosyal psikoloji, Sosyal bilişSosyal Psikoloji, Sosyal Biliş, Karar verme, Motivasyon, Öz-düzenleme, Sağlık Psikolojisi, Perspektif Alma
DianeSunarSosyal psikolojiçocuk yetiştirme yöntemleri ve sosyal gelişim, ahlak psikolojisi, erken çocukluk ve barış
Umur TalaslıDeneysel PsikolojiResim Hafızası , Öğrenme, Kısa-dönem Hafıza, Hafıza, Görsel Derinlik Algısı, Duyum ve Algı, Bilişsel Süreçler
BaharTanyaşSosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji göç, kimlik, ayrımcılık, ırkçılık, sosyal hareketler, gençlik, nitel araştırma yöntemleri, psikanaliz, psikoz
Ali İzzet TekcanBiişsel Psikoloji, BellekOtobiyografik Bellek, Üstbiliş, Psikopatolojilerde Bellek Süreçleri, Toplumsal Bellek
BengiÜnalSinirbilimleri, biyo-psikolojiOtizm, parkinson's disease, learning and memory, synaptic plasticity. neuromodulation, basal ganglia, hippocampus, amygdala, interneuron
Çağrı Temuçin ÜnalSinirbilim, Hücresel sinirbilimfarelerdeki hastalik modellerinde gercekkesen davranissal, anatomik ve fizyolojik degisimler; duygularin norobiyolojisi; uyku/uyanikligin norobiyolojisi, basal forebrain kolinerjik sistemi
Orhan FerhatYararKlinik Psikoloji, Pozitif PsikolojiPozitif Psikoterapiler, Mutluluk, Hayatın Anlamı, Olumlu Karakter Özellikleri, Kişisel Güçler, Akış, Ototelik Kişilik, Kişisel Gelişim Yönelimi, Merak
ZuhalYeniçeri KökdemirSosyal PsikolojiTerörizm, Dehşet Yönetimi Kurami, İyi Oluş, Benlik, Ölüm (Tutum), Dinsellik (Tutum)
ErolYıldırımBilişsel Psk, Klinik Nöropsikoloji, Bilişsel Sinirbilim, Adli NöroosikolojiYürütücü işlevler ve dikkat, bellek, temaruz.
Adviye EsinYılmazKlinik PsikolojiPsikopatoloji, Psikoterapi, Biliş, Üstbiliş, Bilişsel Davranışçı Terapiler
AytenZaraKlinik PsikolojiTravma, Krize Müdahale, Kaygı bozuklukları, Toplum psikolojisi, Öyleyici Müdahaleler


Comments